SunnyVape.eu – vape shop – vape peny destylaty konopne

Shop

Gwarancja i instrukcje

Gwarancje i instrukcje

Gwarancje

ALPHA BATERIA VAPE PEN STANDARD 510

Zestaw zawiera:
1x Bateria Alpha + pokrywa
2x adapter

Specyfikacja:
Rozmiar: średnica 12 mm, długość 80 mm + 60,7 mm osłona
Pojemność baterii: 280 mAh
Prąd ładowania: maksymalnie 420 mA

Instrukcja obsługi:
– Przykręć wkład z gwintem 510 do urządzenia, następnie nakręć osłonę.
– Zalecamy tryb H(3.2-3.5v) dla gęstych olejów i tryb L(2.3-2.6v) dla rzadszych.
– Wdech aktywuje urządzenie.
– Dla najlepszych rezultatów używaj naszych wkładów o rezystancji 1,4 ohma.

Funkcje:
– Ochrona przed nadmiernym użytkowaniem: Urządzenie wyłączy się, gdy waporyzujesz przez więcej niż 10 sekund.
– Ochrona przed zwarciami: Jeśli podłączysz niekompatybilny wkład (<0,8 ohma), urządzenie zawibruje trzy razy i wyłączy się na początku wdechu. Jeśli końcówka wkładu spowoduje zwarcie z baterią ALPHA, urządzenie zawibruje dwa razy a następnie się wyłączy i zablokuje. Bateria ponownie będzie działać po wymianie na kompatybilny wkład.
– Błąd połączenia: Jeśli wkład nie jest odpowiednio zamocowany lub podłączony jest niekompatybilny wkład (>3,0 ohma), urządzenie zawibruje 2 razy i wyłączy się przy pierwszym wdechu. Oznacza to brak połączenia i konieczność prawidłowego zamocowania wkładu bądź zamianę na kompatybilny.
– Ochrona przed niskim napięciem: Gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3,2v; wyłączy się. Naładuj baterię, aby uruchomić ponownie urządzenie.

Jak naładować:
Aby naładować urządzenie, użyj portu micro USB znajdującego się na dole urządzenia.
Podczas ładowania, wskaźnik świetlny będzie migał na zielono, urządzenie jest w pełni naładowane kiedy wskaźnik świeci jednostajnie na zielono. Ładowanie baterii trwa około 30 minut przy użyciu zasilacza sieciowego.

Bateria Alpha:
Alpha zawiera baterię litowo-jonową
Usuwanie i recykling urządzeń:
Elektroniczne urządzenia i baterie nie powinny być wyrzucane do zwykłych odpadów domowych, ale oddzielnie zbierane w celu odzysku i recyklingu. Sunny Vape zobowiązuje się do minimalizowania wpływu na środowisko – proszę zapoznać się z lokalnymi przepisami.
Ważne środki ostrożności

Ostrzeżenia / odpowiednia konserwacja:
– Produkt przeznaczony jest dla dorosłych.
– Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.
– W przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji po użyciu tego produktu, natychmiast zasięgnij porady lekarskiej.
– Aby uniknąć ryzyka pożaru, obrażeń lub uszkodzenia urządzenia lub innych przedmiotów, używaj tylko ładowarki micro-USB (napięcie wejściowe: 5v prąd ładowania maksymalnie 420 mA).
– Ładuj tylko w pomieszczeniach. Nie ładować urządzenia na zewnątrz ani w pobliżu wody.
– Nie ingeruj ani nie modyfikuj tego urządzenia i jego komponentów.
– Zawiera małe części; trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.
– – Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, natomiast gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku :
– nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania
– nieprawidłowego doboru produktów do warunków istniejących w miejscu montażu
– nieprawidłowego montażu (np. używanie nie przystosowanego kartridża do wkładu 510), konserwacji, magazynowania i transportu
– nieprawidłowego działania Nabywcy lub osób trzecich w skutek czego powstały wady mechaniczne,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie nim wady – uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów
– uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych ( pożar , powódź itp. )
– Sunny Vape nie udziela gwarancji na ten produkt ze względu na nieprawidłowe użytkowanie.
– Używaj w temperaturze od 14 do 140 stopni Fahrenheita, od -10 do 45 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenie:
Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym. długoterminowych skutków użytkowania tego produktu.
Został przetestowany z użyciem 1 ml, 1,4-omowego wkładu.

STIK BATERIA VAPE PEN STANDARD 510

Zestaw zawiera
1x bateria STIK
1x Kabel USB

Specyfikacja:
Rozmiar: średnica 10,5 mm, długość 80,4 mm
Pojemność baterii: 180 mAh
Prąd ładowania: maksymalnie 420 mA

Instrukcja obsługi:
– Przykręć wkład z gwintem 510 do urządzenia.
– Zalecamy tryb H(3.2-3.5v) dla gęstych olejów i tryb L(2.3-2.6v) dla rzadszych.
– Wdech aktywuje urządzenie.
– Dla najlepszych rezultatów używaj naszych wkładów o rezystancji 1,4 ohma.

Funkcje:
– Ochrona przed nadmiernym użytkowaniem: Wskaźnik świetlny migocze dwukrotnie na zielono, a urządzenie wyłączy się, gdy waporyzujesz przez więcej niż 10 sekund.
– Ochrona przed zwarciami: Jeśli podłączysz niekompatybilny wkład (<0,8 ohma), wskaźnik świetlny będzie migał na czerwono 10 razy, a urządzenie wyłączy się na początku wdechu. Jeśli końcówka wkładu spowoduje zwarcie z baterią STIK, wskaźnik świetlny będzie migał na czerwono 10 razy, urządzenie się wyłączy i zablokuje. Bateria ponownie będzie działać po wymianie na kompatybilny wkład.
– Błąd połączenia: Jeśli wkład nie jest odpowiednio zamocowany lub podłączony jest niekompatybilny wkład (>3,0 ohma), wskaźnik świetlny będzie świecił się na na czerwono przez 5 sekund, a urządzenie wyłączy się przy pierwszym wdechu. Oznacza to brak połączenia i konieczność prawidłowego zamocowania wkładu bądź zamianę na kompatybilny.
– Ochrona przed niskim napięciem: Gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3,2v; wyłączy się. Naładuj baterię, aby uruchomić ponownie urządzenie.

Jak naładować:

Aby naładować urządzenie, użyj portu micro USB znajdującego się na dole urządzenia.
Podczas ładowania, wskaźnik świetlny będzie migał na zielono, urządzenie jest w pełni naładowane kiedy wskaźnik świeci jednostajnie na zielono. Ładowanie baterii trwa około 30 minut przy użyciu zasilacza sieciowego.

Bateria STIK:
– STIK zawiera baterię litowo-jonową.

Usuwanie i recykling urządzeń:
Elektroniczne urządzenia i baterie nie powinny być wyrzucane do zwykłych odpadów domowych, ale oddzielnie zbierane w celu odzysku i recyklingu. Sunny Vape zobowiązuje się do minimalizowania wpływu na środowisko – proszę zapoznać się z lokalnymi przepisami.

Ważne środki ostrożności

Ostrzeżenia / odpowiednia konserwacja:
– Produkt przeznaczony jest dla dorosłych.
– Przechowuj w chłodnym i suchym miejscu.
– W przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji po użyciu tego produktu, natychmiast zasięgnij porady lekarskiej.
– Aby uniknąć ryzyka pożaru, obrażeń lub uszkodzenia urządzenia lub innych przedmiotów, używaj tylko ładowarki micro-USB (napięcie wejściowe: 5v, prąd ładowania maksymalnie 420 mA).
– Ładuj tylko w pomieszczeniach. Nie ładować urządzenia na zewnątrz ani w pobliżu wody.
– Nie ingeruj ani nie modyfikuj tego urządzenia i jego komponentów.
– Zawiera małe części; trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.
– Sunny Vape i współpracujące firmy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody w osobach lub mieniu wynikające z używania tego produktu.
– Gwarant odpowiada przed Nabywcą wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, natomiast gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn, a szczególnie w wyniku :
– nieprawidłowego użytkowania lub zastosowania
– nieprawidłowego doboru produktów do warunków istniejących w miejscu montażu
– nieprawidłowego montażu (np. używanie nie przystosowanego kartridża do wkładu 510), konserwacji, magazynowania i transportu
– nieprawidłowego działania Nabywcy lub osób trzecich w skutek czego powstały wady mechaniczne,
– uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia produktu i wywołanie nim wady – uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów
– uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych ( pożar , powódź itp. )
– Używaj w temperaturze od 14 do 140 stopni Fahrenheita, od -10 do 45 stopni Celsjusza.
Ten produkt nie jest urządzeniem medycznym. Został przetestowany z użyciem 1 ml, 1,4-omowego wkładu.
Zachowaj te instrukcje

Zarejestruj się

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu internetowego www.sunnyvape.eu (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”). polityka prywatności.